(+45) 86 15 41 11

Spørg netværket

Send dine spørgsmål ud i netværket

Arbejder du med et projekt - eller har du planer om det - og har brug for at få svar på konkrete spørgsmål om fundraising og projektudvikling, så spørg de hundredevis af foreningsfolk, der er medlem af ForeningsTilskud.dk.

Du kan spørge om alle problemstillinger - store og små - der vedrører planlægning, gennemførelse og finansiering af projekter.

Send spørgsmålet til redaktionen og vi sender det videre til alle medlemmer af ForeningsTilskud.dk. Svarene returnerer vi til dig på din email og publicerer dem samtidig her på siden. Svartiden er ofte kun få minutter.

 

Spørg Netværket

Har du brug for at få svar på konkrete spørgsmål om tilskud og projekter, så kan du spørge de hundredevis af foreningsfolk, der er med i ForeningsTilskud.dk.

Klik på "Spørg Netværket" i menuen foroven. Skriv dit spørgsmål - så sender vi det videre til alle medlemmer af ForeningsTilskud.dk, og sender svarene direkte tilbage til din email.

Læs mere

Sidste nyt på ForeningsTilskud.dk

 • 20.10.2017. Ny udlodningslov - ny fordeling af udlodningsmidler

  Nyhed

  Udlovningsloven, som regeringen har fremsat, fordeler i alt 1,7 mia. kr. til idræt og foreningsliv i 2018. Det frie foreningsliv og de frivilliges arbejde er helt afgørende for det danske samfund, mener kulturministeren.

 • 18.10.2017. OK sponsoraftale

  Tilskudsordning

  Med en OK sponsoraftale kan idrætsforeningen tjene penge hver gang medlemmerne - og andre der gerne vil støtte lige præcis Jeres klub - tanker på deres OK Benzinkort.

 • 16.10.2017. Kløverstier

  Tilskudsordning

  Friluftsrådet, Danmarks Idræts-forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Danmarks Firmaidrætsforbund samarbejder de næste 3 år om etablering af nye afmærkede stiruter i danske byer.

 • 16.10.2017. Sportgoods Fonden

  Tilskudsordning

  Sportgoods Fonden støtter humanitære formål, kulturudveksling, integration, demokrati og menneskerettigheder.

 • 16.10.2017. Bustrupfonden

  Tilskudsordning

  Formålet er at yde tilskud til børn og unge.

 • 16.10.2017. C.W. Strandes Legatfond

  Tilskudsordning

  C.W. Strandes Legatfond er en almennyttig fond med et bredt formål.

 • 16.10.2017. Ludvigsens legat

  Tilskudsordning

  Støtte ydes til frivillige foreninger, institutioner, personer og virksomheder, hvis formål det er at støtte vanskeligt stillede børn og unge.

 • 16.10.2017. Rosalie Petersens Fond

  Tilskudsordning

  Fondens formål er gennem økonomisk støtte til fysiske eller juridiske personer at bidrage til løsning af sådanne opgaver indenfor børneforsorgen i Danmark, som ikke - eller kun delvis - løses af det offentlige.

 • 16.10.2017. Fonden Himmerland

  Tilskudsordning

  Fonden Himmerland støtter almennyttige formål i det himmerlandske og nordjyske område.

 • 16.10.2017. Simon Spies Fonden

  Tilskudsordning

  Simon Spies Fonden blev stiftet i 1983 af formand Simon Spies og har til formål at støtte almennyttige- og almenvelgørende formål.

 • 16.10.2017. Folkeoplysningsudvalget

  Tilskudsordning

  Folkeoplysningsudvalget fastsætter retningslinjerne for Morsø Kommunes uddeling af tilskud på fritidsområdet og er ansvarlig for fortolkning af retningslinjerne.

 • 16.10.2017. Den velgørende fond Morsø

  Tilskudsordning

  Fonden er almenvelgørende og støtter bredt - geografisk begrænset til Mors.

 • 16.10.2017. Brebølfonden

  Tilskudsordning

  Brebølfonden støtter primært organisationer, museer og foreninger, som direkte eller indirekte anvender legatet til gavn for den brede danske befolkning. Fonden er gerne enesponsor ved konkrete aktiviteter, bogudgivelser, projekter mv

 • 16.10.2017. Tilskud til kulturelle aktiviteter

  Tilskudsordning

  Planlægger du en festival, koncerter, teaterforestillinger eller andre kulturelle aktiviteter i Vesthimmerland? Så kan du søge Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte til at gennemføre arrangementet.

 • 16.10.2017. Tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd

  Tilskudsordning

  Vesthimmerlands Kulturråd giver i form af de midler, der hvert år tilflyder fra Vesthimmerlands Kommune, økonomisk støtte til foreninger, interesseorganisationer eller enkeltpersoner, der afholder offentlige arrangementer med kulturelt indhold/værdi.

 • 16.10.2017. Udviklingspulje til Folkeoplysning

  Tilskudsordning

  Som forening, aftenskole eller blot som en gruppe engageret borgere i Vesthimmerland, har I mulighed for at søge om støtte til nye og udviklende tiltag ved Fritidsrådets udviklingspulje.

 • 16.10.2017. Kulturpuljen Region Nordjylland

  Tilskudsordning

  Formålet med Region Nordjyllands kulturpulje er at bidrage til et rigt og synligt nordjysk kulturliv / kulturerhverv i udvikling - og dermed til et attraktivt og kreativt Nordjylland.

 • 16.10.2017. Lancering af det nye Nordplus program 2018-2022

  Nyhed

  Vil din institution høre mere om tilskud og aktiviteter i det nye Nordplus program? Vi inviterer til lanceringsarrangement i Odense den 7. november 2017.

 • 16.10.2017. Firkantet lys på vej til fodboldbaner i Aarhus, Silkeborg, Birkerød og Roskilde

  Nyhed

  Et nyt testforsøg med ”firkantet lys”, der kan nøjes med kun at oplyse selve banen og ikke omgivelserne, skal skubbe til en udvikling, hvor belysning af idrætsanlæg bliver mindre lysforurenende, mindre energiforbrugende og mindre irriterende.

 • 16.10.2017. Pulje for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2018

  Ansøgningsfrist

  Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller støtte arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom