(+45) 86 15 41 11

Kurser

ForeningsTilskud.dk drives af Danmarks mest erfarne fundraisere. Vi har i mere end 25 år rådgivet om og undervist vores kunder i hvordan man finansierer projekter ved hjælp af tilskud fra fonde og støtteordninger.

Vores erfarne undervisere, Ole Holst og Lotte Jensen, tilbyder både længerevarende kompetenceudviklingsforløb, dagskurser og kortere foredrag eller fyraftensmøder.

Vi udbyder i løbet af året ca. 12–16 dagskurser i fundraising – fordelt over hele landet og to gange om året den længere ”Fundraisinguddannelse”.

Vi står også gerne til rådighed som oplægsholder ved dit eget arrangement eller fyraftensmøde.

Undervisere og kursusledere

 • Ole Holst. Medejer af UpFrontNet Aps og indehaver af kursus- og konsulentvirksomheden Formidlingscentret
 • Lotte Jensen. Medejer af UpFrontNet Aps og indehaver af kursus- og konsulentvirksomheden Up Front Europe

 

Aktuelle kurser

1. Dagskurser i fundraising

Med Ole Holsts ( Formidllingscentret) kursus i fundraising er du godt rustet til at tage fundrasingudfordringen op. Ole Holst havde sidste år mere end 350 personer på kursus. Med Formidlingscentrets kursus får du indblik i den nye satspulje, den nye socialfond, Erasmus plus og de mange private fonde osv. Du bliver i stand til at opstille en plan for at opnå støtte til dit næste projekt. Vi arbejder med konkrete anvisninger og eksempler på hvad, der virker.

På kurset arbejdes der med:

 • Aktuelle trends, herunder hvilke projekttyper efterspørger bevillingsgiver
 • Effektive redskaber i forbindelse med idé - og konceptudvikling
 • Konkrete fundraising-redskaber, der styrker evnen til at arbejde med strategiske og tværfaglige udviklingsprojekter
 • Etablering af partnerskaber, udarbejdelse af finansieringsplaner og budgetter
 • Oversigt over både danske og EU´s støttemuligheder
 • Tilrettelæggelse og planlægning af konkret projekter.

Pris

Prisen for kursus er 3.185 kr.(eksklusiv moms). Kursusprisen dækker en dags undervisning, undervisningsmaterialer samt fuld forplejning. Tilmelding via Formidlingscentrets hjemmeside.

Næste kurser

Kursus 1: Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 10.00-16.00, MBK, kursuscenter København, Pilestræde 61, 1 sal, DK 1112 København

Kursus 2: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 10-16, Scandic Vejle Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle

Kursus 3: Torsdag den 10. marts 2016 kl. 10.00-16.00, Hotel Scandic Aalborg, Hadsundvej 200 9220 Aalborg

Yderligere oplysninger og tilmelding på: tlf.: 40 86 22 64 eller mail: oleholst@mail.tele.dk


 

2. Kompetenceudviklingsforløb i fundraising – ”Fundraisinguddannelsen”

Formålet med Fundraising Uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig fundraiser kompetencer på et højt niveau. Målet er at uddanne deltagerne til at påtage sig såvel større som mindre fundraising opgaver og -funktioner.

Indhold og metode

Uddannelsen foregår i en vekselvirkning mellem teori, eksempler på fundraising opgaver og anvendelse af praktiske værktøjer, – samt ikke mindst selvstændigt arbejde med deltagerens eget projekt.

Hver deltager skal således medbringe en virkelig og konkret projektidé som er godkendt i hjemorganisationen. Ideen er at hver enkelt deltager skal stå med en konkret ansøgning ved afslutningen af uddannelsen klar til afsendelse – og forhåbentlig efterfølgende bevilling.

Forløbet består af 6 dagsseminarer samt 1 dag med eksamen. Hvert seminar afsluttes med fælles evaluering og en afklaring af deltagernes forventninger og behov i forhold til næste seminar.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave omhandlende kursistens eget projekt, som kursisten eksamineres i mundtligt af Lotte Jensen. Der udstedes eksamensbevis samt udarbejdes personlig udtalelse til hver enkelt deltager.

Uddannelsen består af følgende moduler:

 • Hvad kendetegner et godt projekt?
 • EU-projekter – mange spændende muligheder
 • Projektplanlægning med udgangspunkt i LFA og forandringsteori
 • Budget og finansieringsplaner
 • Succes med fundraising – den gode ansøgning
 • Partnerskaber med erhvervslivet og sponsering
 • Eksamen og afslutning

Pris

For et samlet undervisningsforløb indeholdende 6 dagsseminarer, undervisningsmateriale, fortæring samt eksaminations seminar: 19.000,- kr. pr. deltager eks. moms. Efterfølgende deltagere fra samme virksomhed: 17.000,- kr. eks. moms.

Deltageren får tillige 6 måneders gratis medlemsskab af www.upfrontnet.dk svarende til en værdi af 1.600,- kr.

Det er endvidere muligt at tilmelde sig enkeltmoduler på uddannelsen. Pris pr. modul: 4.000,- kr. eks. moms.

Mulighed for overnatning på enkeltværelse med delebad og aftensmad og 2 glas vin + aftenkaffe og morgenmad på Brogården mellem dagsseminarerne: 850,- kr. pr. overnatning.

Næste kursus

Næste forløb afholdes i efteråret 2016 og annonceres her og på www.upfronteurope.dk

 

Spørg Netværket

Har du brug for at få svar på konkrete spørgsmål om tilskud og projekter, så kan du spørge de hundredevis af foreningsfolk, der er med i ForeningsTilskud.dk.

Klik på "Spørg Netværket" i menuen foroven. Skriv dit spørgsmål - så sender vi det videre til alle medlemmer af ForeningsTilskud.dk, og sender svarene direkte tilbage til din email.

Læs mere

Sidste nyt på ForeningsTilskud.dk

 • 20.10.2017. Ny udlodningslov - ny fordeling af udlodningsmidler

  Nyhed

  Udlovningsloven, som regeringen har fremsat, fordeler i alt 1,7 mia. kr. til idræt og foreningsliv i 2018. Det frie foreningsliv og de frivilliges arbejde er helt afgørende for det danske samfund, mener kulturministeren.

 • 18.10.2017. OK sponsoraftale

  Tilskudsordning

  Med en OK sponsoraftale kan idrætsforeningen tjene penge hver gang medlemmerne - og andre der gerne vil støtte lige præcis Jeres klub - tanker på deres OK Benzinkort.

 • 16.10.2017. Kløverstier

  Tilskudsordning

  Friluftsrådet, Danmarks Idræts-forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Danmarks Firmaidrætsforbund samarbejder de næste 3 år om etablering af nye afmærkede stiruter i danske byer.

 • 16.10.2017. Sportgoods Fonden

  Tilskudsordning

  Sportgoods Fonden støtter humanitære formål, kulturudveksling, integration, demokrati og menneskerettigheder.

 • 16.10.2017. Bustrupfonden

  Tilskudsordning

  Formålet er at yde tilskud til børn og unge.

 • 16.10.2017. C.W. Strandes Legatfond

  Tilskudsordning

  C.W. Strandes Legatfond er en almennyttig fond med et bredt formål.

 • 16.10.2017. Ludvigsens legat

  Tilskudsordning

  Støtte ydes til frivillige foreninger, institutioner, personer og virksomheder, hvis formål det er at støtte vanskeligt stillede børn og unge.

 • 16.10.2017. Rosalie Petersens Fond

  Tilskudsordning

  Fondens formål er gennem økonomisk støtte til fysiske eller juridiske personer at bidrage til løsning af sådanne opgaver indenfor børneforsorgen i Danmark, som ikke - eller kun delvis - løses af det offentlige.

 • 16.10.2017. Fonden Himmerland

  Tilskudsordning

  Fonden Himmerland støtter almennyttige formål i det himmerlandske og nordjyske område.

 • 16.10.2017. Simon Spies Fonden

  Tilskudsordning

  Simon Spies Fonden blev stiftet i 1983 af formand Simon Spies og har til formål at støtte almennyttige- og almenvelgørende formål.

 • 16.10.2017. Folkeoplysningsudvalget

  Tilskudsordning

  Folkeoplysningsudvalget fastsætter retningslinjerne for Morsø Kommunes uddeling af tilskud på fritidsområdet og er ansvarlig for fortolkning af retningslinjerne.

 • 16.10.2017. Den velgørende fond Morsø

  Tilskudsordning

  Fonden er almenvelgørende og støtter bredt - geografisk begrænset til Mors.

 • 16.10.2017. Brebølfonden

  Tilskudsordning

  Brebølfonden støtter primært organisationer, museer og foreninger, som direkte eller indirekte anvender legatet til gavn for den brede danske befolkning. Fonden er gerne enesponsor ved konkrete aktiviteter, bogudgivelser, projekter mv

 • 16.10.2017. Tilskud til kulturelle aktiviteter

  Tilskudsordning

  Planlægger du en festival, koncerter, teaterforestillinger eller andre kulturelle aktiviteter i Vesthimmerland? Så kan du søge Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte til at gennemføre arrangementet.

 • 16.10.2017. Tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd

  Tilskudsordning

  Vesthimmerlands Kulturråd giver i form af de midler, der hvert år tilflyder fra Vesthimmerlands Kommune, økonomisk støtte til foreninger, interesseorganisationer eller enkeltpersoner, der afholder offentlige arrangementer med kulturelt indhold/værdi.

 • 16.10.2017. Udviklingspulje til Folkeoplysning

  Tilskudsordning

  Som forening, aftenskole eller blot som en gruppe engageret borgere i Vesthimmerland, har I mulighed for at søge om støtte til nye og udviklende tiltag ved Fritidsrådets udviklingspulje.

 • 16.10.2017. Kulturpuljen Region Nordjylland

  Tilskudsordning

  Formålet med Region Nordjyllands kulturpulje er at bidrage til et rigt og synligt nordjysk kulturliv / kulturerhverv i udvikling - og dermed til et attraktivt og kreativt Nordjylland.

 • 16.10.2017. Lancering af det nye Nordplus program 2018-2022

  Nyhed

  Vil din institution høre mere om tilskud og aktiviteter i det nye Nordplus program? Vi inviterer til lanceringsarrangement i Odense den 7. november 2017.

 • 16.10.2017. Firkantet lys på vej til fodboldbaner i Aarhus, Silkeborg, Birkerød og Roskilde

  Nyhed

  Et nyt testforsøg med ”firkantet lys”, der kan nøjes med kun at oplyse selve banen og ikke omgivelserne, skal skubbe til en udvikling, hvor belysning af idrætsanlæg bliver mindre lysforurenende, mindre energiforbrugende og mindre irriterende.

 • 16.10.2017. Pulje for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2018

  Ansøgningsfrist

  Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller støtte arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom